Succesvol voorjaarsconcert van de Wieringer Sanghers

Op woensdagavond 10 april 2019 hebben de leden van het koor ‘De Wieringer Sanghers” een voorjaarsconcert georganiseerd. Vanaf verschillende kanten was het de leden van het koor ter ore gekomen dat mensen uit de omgeving van Wieringen het koor ook weer eens wilde horen zingen. Het was daarom dat het initiatief was genomen om een voorjaarsconcert te organiseren, gewoon op een repetitieavond, low budget, waarbij het publiek geen entree hoefden te betalen. Op deze manier kon het koor ook een beetje aan zijn PR in de omgeving werken.

Het voorjaarsconcert was op verschillende manieren publiekelijk gemaakt, o.a. door mondelinge reclame, publicaties in een aantal weekbladen en posters. Het zaaltje in het dorpshuis was dan ook aardig gevuld bij de aanvang van het concertje. Ook vele oud-leden van het koor zaten in het publiek.

Het koor had er zin in en begon traditioneel met het lied “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door vele andere bekende Nederlandse en of Wieringse liederen zoals “De Wieringer Kermis” , ‘’Het Dorp‘’ en “Het torentje van Hippolytushoef”. Ook werden er een aantal nieuw ingestudeerde liederen ten gehore gebracht zoals “Als ik de golven aan het strand zie” en “Dans nog eenmaal met mij”.

’s Middags waren leden al druk bezig geweest met het inrichten van de zaal. Stoelen werden aangerukt en op hun plek gezet, en er werd een staplek voor de dirigente gecreëerd. Het zaaltje in dorpshuis ‘Hippo” was door de dames van het koor leuk aangekleed met bloemen, paaseieren en paaskoekjes op de tafels.

Het laatste lied voor de pauze was het lied “t Winkeltje” gezongen door MK. Uit de reacties uit de zaal bleek dat zij het er goed vanaf had gebracht.

In de pauze was er voor een ieder gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

Na de pauze waren de mannen nog even in beeld met hun mannenliederen, “Het zeeroverslied” en “Westzuidwest van Ameland” waarna het volledige koor voor de rest van het concert het heft weer in handen nam. Tussen de blokjes van liederen door werden door verschillende leden ook nog een aantal leuke voordrachten, waarvan twee erge mooie over Wieringen, voorgedragen, waar het publiek en ook de overige koorleden zich zeker om vermaakten.

Het koor eindigde het voorjaarsconcert met het ook al traditionele “Tot ziens allemaal”, hetgeen het publiek ook zeker op hoopte.