De Wieringer Sanghers waren te gast bij de Zonnebloem in Spierdijk.

Zondag 15 april 2018. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperkingen die graag nog mee willen doen met allerlei activiteiten. De Zonnebloem noemt deze mensen dan ook onze gasten.

De Zonnebloem, afdeling Spierdijk had het koor uitgenodigd om een optreden te verzorgen. Het koor startte met het normale programma en dus met het alom bekende lied met de kukelende haan “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door nog een aantal vrolijke en bekende liederen, zoals “Katinka” en “Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen”. Ook werd door het koor een nieuw ( oud ) lied, t.w. “De Waddenzee”,  voor het eerst en public gezongen. Ze brachten het er goed van af.

Tijdens de modeshow werden niet alleen de kledij, maar ook gewoontes en gebruiken van Wieringen, in beeld gebracht.  

Na de pauze volgde het 2e deel van het optreden waarbij de mannen met het “Zeeroverslied” en “West zuid west van Ameland” weer van wal staken. In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma. Het optreden ging verder met nog een aantal liederen zoals “Het Dorp” en  “Naar de Kermis”. Het koor vervolgde het optreden met het “Spiegelbeeld”, waarna via “Reisje langs de Rijn” en “Daar bij de Waterkant” waarbij iedereen mee klapte, het optreden beëindigd werd.  

Het publiek liet middels het applaus blijken dat ze erg van de middag genoten had. Op verzoek gaf het koor nog een toegift, “De Wieringer Kermis”, waarbij verschillenden ook nog hun danskunsten vertoonden.